Παρασκευή, Μαΐου 05, 2017

Επιστολή ΛΑΒΔΑ - ΤΖΑΝΙΔΗ στον δήμαρχο Αντιπάρου

             


 
                                                 

  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       

         2Η Υ.ΠΕ ΠΕΔΥ                                                                                  ΠΑΡΟΣ: 4/5/2017
    ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                  Αρ. Πρωτ:            
                                                                                                                              ΠΡΟΣ 

                                                                                                      
                                                                                                         1.       ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
                                                                                                         2.        2Η ΔΥΠΕ (κ. Αντύπα)
                                                                                                         3.        ΜΜΕ


 
  
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 84400 ΠΑΡΟΣ          
ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                        
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2284360000                              
FAX : 2284360060                                                               
                                 
                                                                                    
                                 
         
          Κύριε  Δήμαρχε ,

Σε απάντηση του από 21/04/2017 με αρ. πρωτ.1127/2017   εγγράφου σας έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: Αναγνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε  το ενδιαφέρον σας για τον Δήμο Αντιπάρου, αλλά δικά μας κριτήρια και επιλογές, γίνονται με βάση τις ανάγκες του Κ.Υ. Πάρου-Αντιπάρου, για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν και τον δήμο σας, χωρίς να παραβιάζουμε τις θεσμικές διατάξεις που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου μας.  Πρέπει όμως παράγραφο προς παράγραφο να απαντήσουμε στις αιτιάσεις σας που είναι και άδικες και υπερβολικές.                                                                                                                                      Στην πρώτη παράγραφο του έγγραφου σας παραπονείστε ότι ζητάμε τις μετακινήσεις των ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου, επικαλούμενοι κάθε φορά έκτακτες ανάγκες. Δεν επικαλούμαστε ανύπαρκτες ανάγκες κ. Δήμαρχε, αλλά ανάγκες υπαρκτές και μη αντιμετωπίσιμες, χωρίς την προσθήκη και την βοήθεια των γιατρών της Αντιπάρου.              
    Η Αντίπαρος είναι πράγματι ξεχωριστό νησί, όπως γράφετε, αλλά υπάγεται στο Κ.Υ. Πάρου, το σύστημα λειτουργεί ενιαία και αδιαίρετα, με χρέος των ιατρών της Αντιπάρου νομικό, ηθικό, ουσιαστικό, να συμβάλουν στην πληρότητα λειτουργίας του Κ.Υ.                                                                
 Κύριε δήμαρχε στο ίδιο έγγραφο σας αναγνωρίζετε ότι στο νησί σας υπηρετούν δυο ειδικευμένοι γιατροί, εμείς θα προσθέσουμε για την κάλυψη αναγκών 1000 περίπου κατοίκων ενώ στο Κ.Υ. υπηρετούν δυο γιατροί ανάλογης ειδικότητας (αυτή την περίοδο μόλις ένας) για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 15000-20000 κατοίκων και δεν αναφέρουμε τους θερινούς μήνες που η συγκριτική αριθμητική διαφορά είναι συντριπτικά μεγαλύτερη. Αν θελήσετε να αναφερθείτε σε ειδικευμένους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (χειρουργός, καρδιολόγος, ακτινολόγος) είναι γνωστό ότι το θεσμικό πλαίσιο επιβάλει τις εφημερίες να χρεώνονται γιατροί γενικοί και παθολόγοι που σήμερα όπως προανέφερα διαθέτουμε μόνο ένα.                                     

Μέσα λοιπόν και από την πιο απλοϊκή λογική προσέγγιση, θεωρείτε κύριε δήμαρχε, ότι πρέπει να μένουν αμέτοχοι γιατροί της Αντιπάρου στα προβλήματα του Κ.Υ! Είναι αλήθεια ο εκ των υπογραφόντων πρόεδρος της ΔΕ έχω δηλώσει την μερική απαλλαγή των φίλων ιατρών της Αντιπάρου, όταν πληρωθούν οι 4 η έστω οι 2 από τις θέσεις που έχουν προκύψει, με ιατρικό προσωπικό. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει καλυφτεί ούτε μια από τις θέσεις αυτές. Στο υπόλοιπο έγγραφο σας αναγνωρίζετε ότι το Κ.Υ. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, αλλά παρά ταύτα ζητάτε να μην χρησιμοποιούμε τους <<ιατρούς σας>>, που αποτελούν αποκλειστικά ιατρούς του Κ.Υ. και είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι για την λειτουργία του. Επικαλείσθε επίσης ότι όσον αναφορά τον κ. Σκούρτη λογω της ιδιότητας του ως προέδρου του δημοτικού συμβούλιου του δήμου σας απολαμβάνει προνομίων και είναι απαγορευτική η μετάθεση η απόσπαση του. Αυτό είναι αλήθεια κ. Δήμαρχε αλλά εν προκειμένω δεν υπάρχει ούτε μετάθεση ούτε απόσπαση αλλά θεσμική υποχρέωση παροχής υπηρεσίας στην ιδία αρχή που οργανικά και νομικά ανήκει και που παρά ταύτα με την κάλυψη των θέσεων από νέους γιατρούς θα μας δοθεί η δυνατότητα να του περιορίσουμε τις εφημερίες.   

Με βάση όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συμμετοχή των ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου στις εφημερίες του ΚΥ Πάρου με 4 ενεργείς εφημερίες μηνιαίως έκαστος, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1.    Όλες ανεξαιρέτως οι εφημερίες των Ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου στο ΚΥ θα είναι καθημερινές και καμία δεν θα αποτελεί μέρος τριήμερου ή αργία
2.    Οι ιατροί της Αντιπάρου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την μέγιστη υπερωριακή αποζημίωση (πλαφόν εφημεριών)
3.    Η περιοχή της Αντιπάρου θα καλύπτεται τις καθημερινές μέσω του πρωινού ωραρίου του ιατρείου (το οποίο θα συνεχίζεται αδιάλειπτα), ενώ οποιαδήποτε περιστατικό της εφημερίας θα μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο ΚΥ της Πάρου σε όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου (όπως ήδη συμβαίνει). Οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, θα καλύπτονται κανονικά με εφημερίες ετοιμότητας των ιατρών της Αντιπάρου στο χώρο ευθύνης τους.
4.    Σε περίπτωση που προβλέπεται απαγορευτικό απόπλου πλοίων, το πρόγραμμα θα τροποποιείται έγκαιρα τοποθετώντας έναν εκ των Ιατρών της Αντιπάρου σε εφημερία ετοιμότητας  κατά το συγκριμένο χρονικό διάστημα
5.    Ο κ. Σκούρτης, δύναται να ενημερώνεται τηλεφωνικά διαρκώς για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα του Δήμου Αντιπάρου κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Εφόσον προκύψει το οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο κατά την κρίση του απαιτήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην Αντίπαρο, τότε αυτός θα αντικαθίσταται άμεσα, θα μεταβαίνει στην Αντίπαρο και ακολούθως θα  καλύπτει τον αντικαταστάτη του με ισόποσο αριθμό ωρών εφημερίας σε μια μελλοντική εφημερία του ΚΥ

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ                            Ο ΕΠ/ Δ/ΝΤΗΣ


        ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΒΔΑΣ                              ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου